عدل و ظلم از دیدگاه قرآن
10 بازدید
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی