عدل و ظلم از دیدگاه قرآن
28 بازدید
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی